Sebanyak 3 item atau buku ditemukan

Ayat-ayat penggugah iman

Experiences of Muslim converts.

Kecuali dengan kuasa Allah , rasanya mustahil terlaksana mengingat
kemampuan ekonomi saya tidak sećerah semasa menjadi penginjil . Akan tetapi
, saya tidak mengeluh . Memang di segi materi terjadi penurunan , tetapi di segi
yang lain ...

Ayat-ayat penggugah iman

Experiences of Muslim converts.

Semuanya harus mendapat pendidikan di dalam lingkungan serba Kristiani,
dengan suasana selalu berbau gereja. Satu-satunya cara tentu saja melalui
sekolah, kepunyaan lembaga pendidikan Kristen. Dari keempat anak itu ternyata
si ...