Sebanyak 5 item atau buku ditemukan

SEJARAH KEDAH DUA MILLENIA

Sejarah Kedah Dua Millenia mengandungi sembilan bab yang membincangkan tentang sejarah negeri Kedah Darul Aman dari setiap aspek. Ia merangkumi aspek kesultanan, pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan lain-lain dari zaman tradisi hingga kini. Penghasilan buku ini juga di harapkan dapat memberi kesedaran kepada setiap golongan masyarakat di Malaysia tentang sejarah negeri Kedah Darul Aman dengan lebih jelas. Pemahaman tersebut sangat penting bagi melahirkan rasa syukur dan terima kasih terhadap semua nikmatyang diperoleh sebagai rakyat Malaysia khususnya rakyat negeri Kedah Darul Aman. Buku ini juga mampu mengisi keperluan para pembaca dalam usaha mengetahui sejarah negeri Kedah dengan mendalam. Diharapkan dengan penghasilan buku ini, sejarah negeri Kedah Darul Aman terus tersemat tanpa dilupai oleh generasi akan datang.

Sejarah Kedah Dua Millenia mengandungi sembilan bab yang membincangkan tentang sejarah negeri Kedah Darul Aman dari setiap aspek.