Sebanyak 3 item atau buku ditemukan

Günlüklerin ışığında Tanpınar'la başbaşa

Dr. Metin Tuncel, Farsça ibarelerin çevrilmesinde Prof. Dr. Günay Kut bize büyük
yardımda bulunmuşlardır. Fotoğrafların temini ve kullanma iznini veren Taha
Toros, Beşir Ayvazoğlu, Ender Gürol'a minnettarız. Kendilerine çok teşekkür
ederiz.

XIX asir Türk edebiyati tarihi

... Deliktaşlı Ruhsatı II, Sivas 1938; Vehbi Cem Aşkun, Âşık Ruhsatı, Sivas 1945 ;
Eflâtun Cem Güney — Çetin Eflâtun Güney, Aşık Ruhsatı, hayatı ve şiirleri,
İstanbul 1953. D a d a 1 o ğ 1 u : Taha Toros, Dadaloğlu, XIX. asır Çukurova saz
şairi, ...

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

123 Hüseyin Kâzım Kadri, "Ubeydullah Efendi'nin beyânâtına cevaben Münir
Paşa'ya yazılan mütâlaa", 29 Nisan 1932, 10 sayfa, (Taha Toros arşivinden) |
Fotokopisini lutfeden sayın İsmail Kara'ya teşekkürü borç bilirimi: İsmail Hakkı
Tevfik ...