Sebanyak 12 item atau buku ditemukan

Kaedah khusyuk berhaji dan berumrah

ke peringkat: mengerti, memahami, menghayati

Haji Mabrur ialah haji yang berkualiti yang memberi kesan kepada pelakunya sama ada di dunia mahupun di akhirat kelak. Manakala haji yang tidak mabrur iaitu tidak memberikan implikasi positif kepada pelakunya sama ada akhlak kepada Allah mahupun terhadap makhluk-Nya. Kalau ditanya 'Mana satu yang anda pilih?' kita tidak akan menjumpai orang yang mengambil pilihan kedua. Tetapi adakah kita pernah belajar untuk tahu, mengerti, memahami dan menghayati ibadah ini lebih dalam? Buku ini telah menjawab semua persoalan di atas secara terperinci.

Haji Mabrur ialah haji yang berkualiti yang memberi kesan kepada pelakunya sama ada di dunia mahupun di akhirat kelak.