Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Pengurusan zakat model UiTM

Management of zakat by Universiti Teknologi MARA in Malaysia.

Disamping itu buku ini juga amat berguna kepada banyak pihak , antaranya
Institusi Pengajian Tinggi Awam / Swasta seluruh Malaysia , Majlis Agama Islam
Negeri - negeri di seluruh Malaysia , Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam ...