Sebanyak 95 item atau buku ditemukan

Tafsir Al-Azhar Juzuk 4

Tafsir Al-Azhar adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara, iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini, antaranya adalah metode tahlil (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair, dan menganalisis dengan kemampuan sendiri dengan pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab. Tafsir Al-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik, dan menghubungkan ayat dengan teliti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera, dan psikologi.

Tetapi ulama yang bebas, seperti Syeikh Thaher Jalaluddin di Malaya, suatu
masa dahulu, melemparkan pangkat muftinya lalu menjadi Syeikh Wartawan;
Syeikh Muhammad Jamil Jambek, Syeikh Abdulkarim Amrullah, dan Syeikh
Abdullah Ahmad yang mengeluarkan majalah al-Munir di Padang (1911),
menjadilah mereka ulama merdeka. Demikian juga Kiai H.A. Dahlan pembangun
Muhammadiyah di Yogyakarta yang hidup dengan menjual kain batik. Demikian
juga Kiai Syeikh ...

Sejarah Umat Islam

Sejarah Umat Islam - Edisi 2016 adalah buku yang komprehensif dalam menceritakan kisah sejarah Islam. Buku ini tidak hanya terhad menceritakan tentang sejarah Nabi Muahmmad s.a.w., bahkan meliputi serata dunia, dari zaman kegemilangannya hingga zaman keruntuhannya. Antaranya adalah: TAMADDUN ARAB SEBELUM KEDATANGAN ISLAMDUNIA SEBELUM KEDATANGAN NABI MUHAMMAD S.A.W.PEPERANGAN NABI MUHAMMAD S.A.W.KHALlFAH YANG BEREMPAT (KHULAFA’UR-RASHIDIN) [200]KERAJAAN BANI UMAIYAH (UMAWIYAH)KERAJAAN BANI ABBASKERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI ANDALUSIAKERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI AFRlKAKERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DIMESIR, SYAM, DAN SEMENANJUNG ARABPERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI IRAN (PARSI), KERAJAAN MONGOL ISLAM, DAN DAULAT SAFAWIYAHPERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI INDIA DAN AFGHANISTANKERAJAAN TURKI UTHMANIAHPERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI NUSANTARA (ACEH, RIAU, SAMUDRA-PASAI, JAWA, MELAKA, DAN JOHOR) "..Anda akan lihat perjuangan yang tidak habis-habisnya dan anda akan dapat mengambil kesimpulan,"Telah banyak cubaan menimpa Islam. Kerapkali dia jatuh! Tetapi dia bangun kembali, dan tegak lagi, dan berjalan lagi! Islam tidak akan mati!"" - HAMKA "Without history, there will be no future." - anonymous "Meninjau sejarah hendaklah dengan rasa cinta, seakan-akan kita turut hidup dengan mereka. Oleh itu, rasa hati dan suka duka kita sekarang, adalah rasa hati dan suka duka yang telah mereka tinggalkan buat selama-lamanya." - HAMKA

Sejarah Umat Islam - Edisi 2016 adalah buku yang komprehensif dalam menceritakan kisah sejarah Islam.

Buya Hamka

On Islamic and political thoughts of Hamka; festschrift in honor of Hamka, a prominent Indonesian author and ulama.

On Islamic and political thoughts of Hamka; festschrift in honor of Hamka, a prominent Indonesian author and ulama.