Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Tarikh Khulafa

Sejarah Penguasa Islam

 • ISBN 13 : 9789795926528
 • Judul : Tarikh Khulafa
 • Sub Judul : Sejarah Penguasa Islam
 • Pengarang : Imam asy Syuyuthi,  
 • Penerbit : Pustaka al-Kautsar
 • Klasifikasi : 2x.9
 • Call Number : 2x.9 IMA t
 • Bahasa : Indonesia
 • Penaklikan : xxii,593 hlm;24 cm
 • Tahun : 2000
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  2017-34399-0008
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34399-0007
  (PNJ-pustaka02-00169784) Dipinjam sampai 13-10-2022 pada Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34399-0006
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34399-0005
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34399-0004
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34399-0003
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34399-0002
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2017-34399-0001
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi

Apa Itu al-Qur'an

 • ISBN 13 : 9795610007x
 • Judul : Apa Itu al-Qur'an
 • Pengarang : Imam asy Syuyuthi,  
 • Penerbit : Gema insani Press
 • Klasifikasi : 2X1
 • Call Number : 2X1 IMA a
 • Bahasa : id
 • Edisi : Pertama
 • Penaklikan : -;162;16.5
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  2021-39953-0001
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-32439-0008
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-32439-0007
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-32439-0006
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-32439-0005
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0306.004
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0306.003
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0306.002
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0306.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi