Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Islam & forsoning

"Islam og forsoning" beskriver nogle af nutidens dilemmaer i forbindelse med islam i Europa - og søger at give forskellige bud på, hvorledes man kan være tro over for de islamiske principper og samtidig være en aktiv del af det verdslige demokrati og det danske fællesskab. Dén samfundsmæssige anskuelse, at "tro er en privatsag", udgør et af hovedtemaerne for den sekulære stat og har vundet genklang blandt mange europæiske meningsdannere, som hævder, at muslimer kun kan integreres succesfuldt i Europa, hvis islam afpolitiseres og defineres som en privatsag. Denne bog hævder det modsatte. Syntesen sikres ikke ved at gøre religion til en privatsag. Flere aktive muslimer i Europa blander religion og politik og definerer i stigende grad deres tro som en offentlig sag gennem mangfoldige former for islamisk aktivisme, og denne livsopfattelse vinder Danmark såvel som resten af verden meget ved at åbne sig op over for og rumme. I Islam & forsoning diskuterer Sherin Khankan islams rolle og spirituelle potentiale i en globaliseret verden og giver et bud på, hvordan vi kan leve sammen på trods af divergerende opfattelser af, hvad der er værdifuldt.

... absolutte modsætninger. På samme måde mener jeg mennesket er nødt til at
give afkald på at monopolisere sandheden, hvis det ønsker fredelig
sameksistens.Rabia har meget attilbydeden nutidige generationafaktive
muslimer i Vesten, selvomhunikke beskæftigede sig med muslimers situation
som minoritet i vestlige samfund.I den moderne tidsalder har mange muslimer
forsøgt atskabeen islamisk renæssance, bl.a. som en reaktion på deres
opfattelse afvestlig hegemoni,tabet ...