Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Spektrum saintifika Al-Qur'an

On science and the Koran.

Tugas- tugas yang bersifat individual ialah: melaksanakan shalat, puasa, zakat,
dan haji. Sedangkan tugas yang bersifat sosial ialah menyelesaikan persoalan
kemasyarakatan dan saling tolong menolong (ta'awun), menyuruh berbuat ma'ruf
 ...

Tafsir Pasé

kajian Surah Al-Fatiḥah dan surah-surah dalam Juz'Amma : paradigma baru

Criticism and interpretation of Surah Al-Fatihah and chapter 30 of Koran.

11 Hasan basri, 9 H asan, 6 Hasbi ash-Shiddiqi, 18 Hatimul Anbiya, 24"> Hawa,
315 Hindu, UI Hud, 326 Hudan linnas, 1 Huthamah, 159,432 I'tibar, 83 IAIN Syarif
Hidayatullah, 16 Ibnu Abbas, 2, 25, 26, 88, 202, 260, 357, 411 Ibnu Abi Harjm,
105, 162, 202, 339, 429, 440 Ibnu Jarir, 162,260,268,339 Ibnu Katsir, 7, 18 Ibnu
Majah, 411 Ibnu Mundzir, 106, 130, 440 Ibnul Jarir ath-Thabari, 7 ijtimaiyah, 125
Ikhlishar, 14 Ikrimah,371,429 Ilham, 10 Illiyin. 417 ImamAbuHanifah.40, 142
Imam ...