Sebanyak 48 item atau buku ditemukan

Peranan I. A. I. N dalam Pelaksanaan Penghayatan dan Pengalaman Pancasila

Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah

 • ISBN 13 : 0
 • Judul : Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah
 • Pengarang : Zakiah Daradjat,  
 • Penerbit : Ruhama
 • Klasifikasi : 2X7
 • Call Number : 2X7 ZAK p
 • Bahasa : id
 • Edisi : Pertama
 • Penaklikan : -;106;21
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  2015-30401-0004
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-30401-0003
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-2506.002
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-2506.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  1999-819-761-2
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-819-761-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi

Pedoman Penilaian Karya Ilmiah Tenaga Edukatif IAIN

Perbandingan Agama

 • ISBN 13 : 9795181629
 • ISBN 10 : 9795263382
 • Judul : Perbandingan Agama
 • Pengarang : Abu Ahmadi,   Zakiah Daradjat,  
 • Kategori : Islam
 • Penerbit : Rineka Cipta
 • Klasifikasi : 2X3
 • Call Number : 2X3 ABU p
 • Bahasa : id
 • Edisi : XVII
 • Penaklikan : xii +129 hlm ,;21 cm
 • Tahun : 1991
 • Halaman : 291
 • Halaman : 291
 • Google Book : http://books.google.co.id/books?id=mm2ItQAACAAJ&dq=isbn:9795263382&hl=&source=gbs_api
 • Ketersediaan :
  2021-39168-0002
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-28142-0012
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28142-0011
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28142-0010
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28142-0009
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28142-0008
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-28142-0007
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0349.006
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0349.005
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0349.004
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0349.003
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0349.002
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0349.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  1998-263-382-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi

Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam

 • ISBN 13 : 0
 • Judul : Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam
 • Pengarang : Zakiah Daradjat,   Depag RI,  
 • Penerbit : Depag RI
 • Klasifikasi : 2X7
 • Call Number : 2X7 DEP m
 • Bahasa : id
 • Edisi : Pertama
 • Penaklikan : x;254;21
 • Halaman : 0
 • Ketersediaan :
  2015-31902-0012
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-31902-0011
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-31902-0010
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-31902-0009
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-31902-0008
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2015-31902-0007
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0884.006
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0884.005
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0884.004
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0884.003
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0884.002
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0884.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-9
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-8
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-7
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-6
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-5
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-4
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-3
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-2
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-15
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-14
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-13
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-12
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-11
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-10
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-244-0-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi

Metodologi Pengajaran Agama Islam

 • ISBN 10 : 9795262300
 • Judul : Metodologi Pengajaran Agama Islam
 • Pengarang : Zakiah Daradjat,   DIKTIS,   Muhammad Abdul Qadir Ahmad,   Ditpertais,   Murni Djamal,  
 • Kategori : Agama Islam
 • Penerbit : Depag RI
 • Klasifikasi : 2X7.31
 • Call Number : 2X7.31 DIK m
 • Bahasa : id
 • Edisi : Pertama
 • Penaklikan : vii + 213 hlm ,; 21 cm
 • Tahun : 1996
 • Halaman : 213
 • Halaman : 213
 • Open Library : http://openlibrary.org/books/OL25444041M/Meet_the_Austins
 • Ketersediaan :
  2015-31926-0007
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-2829.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-2314.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0860.004
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0860.003
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0860.002
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2009-0860.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2000-514-530-4-9
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-514-530-4-8
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-514-530-4-7
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-514-530-4-6
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-514-530-4-5
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-514-530-4-4
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-514-530-4-3
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-514-530-4-2
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-514-530-4-11
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-514-530-4-10
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-514-530-4-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-526-230-0-9
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-526-230-0-8
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-526-230-0-7
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-526-230-0-6
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-526-230-0-5
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-526-230-0-4
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-526-230-0-3
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-526-230-0-2
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-526-230-0-14
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-526-230-0-13
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-526-230-0-12
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-526-230-0-11
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-526-230-0-10
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1999-526-230-0-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1990-335-446-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  1990-236-418-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi

Ilmu Pendidikan Islam

2X7.3 ABD I

 • ISBN 13 : 9786028730341
 • Judul : Ilmu Pendidikan Islam
 • Pengarang : Abdul Mujib,   Zakiah Daradjat,   H M Arifin,   Jasa Ungguh Muliawan,   Dirjen Binbaga Islam,   Abdul Muji,  
 • Kategori : Paradigma Pendidikan Islam
 • Penerbit : Kencana
 • Klasifikasi : 2X7.3
 • Call Number : 2X7.3 ABD i
 • Bahasa : id
 • Penaklikan : x + 267 hlm, ; 23 cm
 • Tahun : 2014
 • Halaman : 267
 • Halaman : 267
 • Open Library : http://openlibrary.org/books/OL25444041M/Meet_the_Austins
 • Ketersediaan :
  2015-914-WIS-5
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-914-WIS-4
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-914-WIS-3
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-914-WIS-2
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-914-WIS-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2015-32504-0010
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32504-0009
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32504-0008
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32504-0007
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-32504-0006
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2015-30129-0002
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2014-861-WIS-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-689-694-6
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-689-694-5
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-689-694-4
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-689-694-3
  (PNJ-pustaka02-00152686) Dipinjam sampai 14-04-2020 pada Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-689-694-2
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-689-694-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-54-X5
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2014-54-X4
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2014-54-X3
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2014-54-X2
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2014-54-X1
  Tersedia di Pustaka Pasca Sarjana - IAIN Bukittinggi
  2014-062-WIS-9
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-062-WIS-8
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-062-WIS-7
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-062-WIS-6
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-062-WIS-5
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-062-WIS-4
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-062-WIS-3
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-062-WIS-2
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-062-WIS-10
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-062-WIS-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-061-WIS-8
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-061-WIS-7
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-061-WIS-6
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-061-WIS-5
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-061-WIS-4
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-061-WIS-3
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-061-WIS-2
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2014-061-WIS-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-8730-34-1-9
  (PNJ-pustaka02-00154703) Dipinjam sampai 27-05-2020 pada Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-8730-34-1-8
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-8730-34-1-7
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-8730-34-1-6
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-8730-34-1-5
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-8730-34-1-4
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-8730-34-1-3
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-8730-34-1-2
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-8730-34-1-10
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-8730-34-1-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-3925-54-x-9
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-3925-54-x-8
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-3925-54-x-7
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-3925-54-x-6
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-3925-54-x-5
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-3925-54-x-4
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-3925-54-x-3
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-3925-54-x-2
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-3925-54-x-14
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-3925-54-x-13
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-3925-54-x-12
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-3925-54-x-11
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-3925-54-x-10
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2012-3925-54-x-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2009-2827.001
  Tersedia di Pustaka Garegeh - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-9
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-8
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-7
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-6
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-5
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-4
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-3
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-2
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-17
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-16
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-15
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-14
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-13
  (PNJ-pustaka02-00152686) Dipinjam sampai 14-04-2020 pada Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-12
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-11
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-10
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2000-526-085-5-1
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi