Sebanyak 273 item atau buku ditemukan

Sejarah seni budaya daerah Jawa Timur

Seorang pendeta Nasrani menasehatkan kepada pengiring Muhammad supaya
mereka segera kembali ke Mekah . Pendeta itu melihat tanda - tanda kenabian
pada diri Muhammad . Sebelum itu Muhammad sudah pernah juga hendak pergi
 ...

Celtic and Anglo-Saxon Painting

Book Illumination in the British Isles, 600-800

Forty-eight folios from important examples of illuminated manuscripts produced in the British Isles between 600 and 800 A.D. are accompanied by descriptive, historical, and appreciative commentaries

Forty-eight folios from important examples of illuminated manuscripts produced in the British Isles between 600 and 800 A.D. are accompanied by descriptive, historical, and appreciative commentaries

Pancasila dan hak-hak azasi manusia

Oleh karena itu maka perlu diadakan "parlemen", sebagai wakil daripada rakyat
yang diperintah, untuk mempertahankan hak-hak azasi dari individu.. Idee dari
pada John Locke itu merupakan landa- san daripada ajaran-ajaran berikutnya ...