Sebanyak 334 item atau buku ditemukan

Ilmu hikmat sejati

berisi primbon aji mantera guna, ilmu petung Jawa, dan alamat gaib dari alam

Didalam setiap ayat itu mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri baik untuk
keselamatan, kesejahteraan, penyembuhan dan lain-lain. lni semua bukan
tahayyul, namun berdasarkan hadis-hadis nabi yang dapat dipercaya
kebenarannya.

Peranan wanita dalam masa pembangunan di Indonesia

karena perjanjian demikian juga pasal dari undang-undang Hukum Laut
dinyatakan berlaku bagi golongan Indonesia asli (S. 1879; S. 1907 No. 306; S.
1930 No. 49). Di samping Hukum Perdata BW dan WvK masih ada peraturan-
peraturan lain dalam lapangan keperdataan yang dinyatakan ... Hukum Islam
Seperti telah disebutkan di atas golongan penduduk ... 15) Lembaga Pembinaan
Hukum Nasional, Dasar-dasar dan Asas-asas Tata Hukum 62 PERANAN
WANITA Beberapa ...