Sebanyak 501 item atau buku ditemukan

Analisis migrasi penduduk berdasarkan data SUPAS 1985

Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas
Gadjah Mada. Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan. penduduk, sebaliknya
gerak perpindahan penduduk ini akan mempengaruhi juga proses
pembangunan.

Sejarah teori antropologi

Satuan - satuan Banding dalam Penelitian Cross - Cultural . Masih dalam masa
awal penelitian komparatif cross - cultural Murdock mengenai sistem
kekerabatan dalam masyarakat manusia , seorang ahli ilmu sosial , D . Horton
melakukan ...

Ensiklopedia sejarah Islam

Lamiʻi banyak menterjemahkan karya - karya Jami , antara lain ialah : Nafāhāt
al - Uns ( biografibiografi ahli Sufi ) yang diberi tajuk Futūh al - Mujāhidin li -
Tarwin Qulub al - Mujahidin ; dan Shawahid al - Nubuwwah ( Saksi - saksi
kenabian ) ...