Sebanyak 654 item atau buku ditemukan

Zakat, peranannya dalam penyuburan harta

Implementation of zakat in Terengganu, Malaysia.

Kerana harta yang sudah digunakan ataupun tidak tetap dikenakan zakat
dengan kadar yang sama . Oleh itu mereka yang menghalang aliran wang dalam
ekonomi akan terdenda melalui zakat . Pungutan zakat atas modal dan
keuntungan ...

Ayat-ayat penggugah iman

Experiences of Muslim converts.

Kecuali dengan kuasa Allah , rasanya mustahil terlaksana mengingat
kemampuan ekonomi saya tidak sećerah semasa menjadi penginjil . Akan tetapi
, saya tidak mengeluh . Memang di segi materi terjadi penurunan , tetapi di segi
yang lain ...

Kliping tentang wawasan Nusantara

Archipelagic state of Indonesia, from the viewpoint of maritime security; collection of press clippings.

Archipelagic state of Indonesia, from the viewpoint of maritime security; collection of press clippings.

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (tafsir al munir dalam akidah dan syaraih dan manhaj)

 • Judul : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (tafsir al munir dalam akidah dan syaraih dan manhaj)
 • Pengarang : Wahbah al-Zuhaily,  
 • Penerbit : Darl Fikr
 • Klasifikasi : 2x1.3
 • Call Number : 2x1.3 WAH ا
 • Bahasa : Indonesia
 • Tahun : 1991
 • Ketersediaan :
  2019-37643-0014
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37643-0013
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37643-0012
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37643-0011
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37643-0010
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37643-0009
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37643-0008
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37643-0007
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37643-0006
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37643-0005
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37643-0004
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37643-0003
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37643-0002
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi
  2019-37643-0001
  Tersedia di Pustaka Kubang Putih - IAIN Bukittinggi