Sebanyak 3 item atau buku ditemukan

Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW

Sebagai Pendidik Jilid 7

Menampilkan peribadi Nabi Muhammad SAW secara lengkap dan terperinci, terdiri daripada sepuluh jilid yang mengandungi lebih kurang 300 halaman; meliputi asal-usul keturunan Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan sahabiah dan masyarakat disekelilingnya, penampilan fizikal dan gaya hidupnya, berbagai peranan dan pekerjaannya dalam aspek-aspek utama kehidupan serta mukjizat-mukzijat yang dikurniakan kepadanya. Jilid ini membahas tentang perwatakan ideal bagi seorang pendidik, peranan dan kewajipan pendidik dan kaedah pengajaran; ringkasan dari keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam mendidik umat dan anak-anak. Dibentangkan secara berturutan, iaitu pendidikan dari sejak sebelum kelahiran sehingga usia tujuh belas tahun, dilengkapi dengan nasihat-nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Buku ini terbitan Penerbit Lentera Abadi